Startovné

MINI + WALK                       150 Kč za závodní tým

TREK + MID                         250 Kč za závodní tým

LONG                                   350 Kč za závodní tým

druhý a každý další pes      zdarma

doprovodné osoby             zdarma

upomínkové tričko              150 Kč za kus (do přihlášky je nutné uvést požadovanou velikost a hradí se předem při platbě startovného)

jídlo v cíli                              100 Kč (hradí se předem při platbě startovného)


Uzávěrka

14. 9. 2017 (nebo dříve a to po naplnění maximálního počtu startujících)


Maximální počet týmů:

50 * - společně pro kategorie MINI a WALK
50 * - společně pro kategorie TREK a MID
50 * - společně pro kategorie LONG

* další místa jen když nebudou naplněny ostatní trasy


Číslo účtu:                     222133220/0600 (MONETA Money Bank)
                                      CZ86 0600 0000 0002 2213 3220 (IBAN pro platby ze zahraničí)

Variabilní symbol:         telefonní číslo uvedené v přihlášce

Zpráva pro příjemce:    štěktrek + jméno a příjmení startujícího *

* příklad: štěktrek Franta Novák


Přihlášení po uzávěrce je možné, pokud nebude naplněn maximální počet startujících, avšak nejpozději do 20 hod. 25. 9. 2017 za příplatek 100 Kč za závodní tým (tento příplatek je stejný pro všechny kategorie). Při přihlášení po uzávěrce již nebude možné objednat upomínkové tričko.

V případě volných míst na startovní listině se bude možné přihlásit na místě a to za jednotné startovné ve výši 500 Kč (platí pro TREK, MID a LONG) a 300 Kč (platí pro MINI a WALK) za závodní tým. Startovné v tomto případě je splatné na místě a v hotovosti.