Přihlášky

K přihlášení prosím využijte on-line formulář dostupný ZDE. Doručení přihlášky vám bude potvrzeno e-mailem.
Průběžný seznam přihlášených bude zveřejněn zde.

Za přihlášený se závodní tým počítá, až po uhrazení startovného a potvrzení jeho přijetí (pokud vám do 5 dnů nepřijde od nás potvrzení o platbě, ozvěte se nám a zkontrolujeme to). Startovné je nevratné a přihlášku lze pouze převézt na jiný závodní tým. Případné změny prosím zasílejte na e‑mail: stektrek@seznam.cz.

Účastníci mladší 18 let mohou startovat jen v doprovodu plnoleté osoby. Účastníci ve věku 15-18 let mohou startovat samostatně pouze za předpokladu, že na e-mail: stektrek@seznam.cz zašlou písemný souhlas zákonného zástupce (vzor ZDE), který zároveň předloží při prezenci. Tento souhlas je podmínkou k zařazení na startovní listinu.