Program

Program pro LONG:

Čtvrtek 5. 10. 2017

17:00-21:00 prezence + veterinární kontrola

21:00-21:15 informační setkání

Pátek 6. 10. 2017

6:00 start prvního závodního týmu do I. etapy

23:00 uzavření cíle I. etapy

Sobota 7. 10. 2017

6:00 start prvního závodního týmu do II. etapy

19:00 uzavření cíle

19:00 * vyhlášení výsledků kategorie LONG


Program pro ostatní trasy:

Pátek 6. 10. 2017

17:00-21:00 prezence + veterinární kontrola

Sobota 7. 10. 2017

6:30-7:30 prezence + veterinární kontrola

7:30-7:45 informační setkání

8:00 start prvního závodního týmu

10:00 předpokládaný příchod prvního závodního týmu do cíle

13:00 * vyhlášení výsledků kategorie MINI

15:00 * vyhlášení výsledků kategorie WALK

17:00 * vyhlášení výsledků kategorie TREK

18:00 * vyhlášení výsledků kategorie MID

19:00 uzavření cíle

________________________________________________________________________
* uvedené časy jsou pouze orientační - vyhlášení výsledků proběhne po příchodu či doplazení se :-) cca 2/3 závodních týmů dané kategorie do cíl


Závodníci startují v časovém intervalu jedné minuty, přičemž startovní čas jim bude vyznačen do startovní karty.

Ceny si mohou účastníci přebírat pouze osobně a v době určené organizátory. Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Ty se neposílají poštou ani kurýrní službou.

Organizátoři si vyhrazují právo upravit uvedený program. Případné změny budou vyvěšeny v místě prezence.