Parkování

Parkování je zajištěno v areálu (v místě startu/cíle) na vyhrazených místech za poplatek ve výši 60 Kč. Při parkování se prosím řiďte pokyny organizátorů.

Parkování mimo výše uvedená místa (např. mimo vyhrazená místa v kempu, na příjezdových komunikacích, v ulicích obce) může být posouzeno jako nedovolené parkování se všemi právními důsledky.