Trasy a kategorie

Příslušnou trasu a kategorii si každý závodní tým (psovod + pes/psi) volí sám

s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a kondici psovoda i psa (popř. i doprovodu) - věkové ohraničení má pouze charakter doporučení.

MINI

délka trasy:     v rozmezí 7-12 km
věk psa:          od 10 měsíců / starší 10 let / handicapovaní psi
hodnocení:     všichni dohromady

WALK

délka trasy:     v rozmezí 10-20 km
věk psa:          od 12 měsíců / do 10 let
hodnocení:     všichni dohromady

TREK

délka trasy:     v rozmezí 20-35 km
věk psa:          od 12 měsíců / do 8 let
hodnocení:     všichni dohromady

MID

délka trasy:     v rozmezí 35-45 km
věk psa:          od 18 měsíců / do 8 let
hodnocení:     všichni dohromady

LONG etapově

délka trasy: I. etapa - cca 50 km / II. etapa - cca 40 km
věk psa: od 24 měsíců / do 8 let
hodnocení: v závislosti na počtu přihlášených *

________________________________________________________________________

* při dostatečném počtu: ženy do 35 let, ženy nad 35 let, muži do 40 let, muži nad 40 let


Časový limit

23:00 - platí pro trasu LONG - I. etapa
19:00 - platí pro ostatní trasy (cca do západu slunce)


Organizátoři si vyhrazují právo zrušit některou z vypsaných kategorií anebo omezit počet účastníků.

Na trasách TREK, MID a LONG se mohou vyskytovat i místa, která jsou obtížněji překonatelná.

Pro "sportovní" kočárky je vhodná trasa MINI a WALK.

Všechny trasy vedou po turistických, popř. cykloturistických značkách.