Diskvalifikace a protesty

Každé porušení stanovených pravidel a pokynů (tj, podmínek účasti) bude posuzováno individuálně.

V závažných případech bude závodní tým diskvalifikován, například (nejedná se o úplný výčet):

  • pohyb psa na volno
  • nedodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání
  • špatný zdravotní stav psa
  • zkracování si trasy
  • k pohybu po trase využívání jiných prostředků než vlastní síly
  • neuklízení exkrementů
  • nevhodné chování závodníky či jeho doprovodu
  • větší počet chybějících součástí povinné výbavy

Případné protesty je nutné oznámit organizátorům nejpozději do 20:00 soboty 7. 10. 2017.
O protestech a případné diskvalifikaci rozhoduje hlavní organizátor.