Veterinární podmínky

Při veterinární kontrole bude kontrolován platný očkovací průkaz psů (nebo pas pro malá zvířata), kde bude požadováno platné očkování proti vzteklině.

Závodu se smí zúčastnit jen zdravý pes v odpovídající fyzické kondici a odpovídajícího stáří (viz jednotlivé kategorie).

Ze závodu jsou vyloučeni psi, kteří neprojdou veterinární kontrolou, březí a kojící feny, psi s kupírovanýma ušima.

V případě zjištění špatného stavu psa (tj. přílišná únava, kulhání, zranění psa apod.) je psovod povinen ze závodu odstoupit.

Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi účastnící se závodu jako doprovod a rovněž tak i psi zůstávající na základně (tj. v prostorách kempu).