Ubytování

Každý účastník si případné ubytování musí domluvit individuálně. A to buď přímo v kempu (tel.: 731 165 669, e-mail: camp@kokorin.info) nebo v ubytovacích zařízeních kdekoliv v blízkém či vzdálenějším okolí.

Všichni účastníci mohou rovněž využívat sociální zázemí kempu (tj. WC, sprcha).