Pověsti

Z pověstí hradu Kokořína

Bylo, nebylo ...

... Nikdo to sice už dnes nahlas neřekne, ale večer co večer se o půlnoci na hradě Kokořín ozve hluk, zaštěkají tam zvesela psi a zařehtá kůň. Za chvíli se z hradu do údolí vyřítí na černém oři černě oděný lovec s kloboukem, na kterém má nádherné černé pštrosí péro. Kolem něj se v houfu pohybuje smečka divokých psů. Oči jim svítí a z huby jim šlehá plamen. Černý lovec je vyzbrojen kuší a šípy.

V doprovodu své psí smečky se černý lovec projíždí okolními údolí. Jeho bujný oř se přenáší jako pták přes rokliny a vesele přeskakuje ze skály na skálu. Po cestě loví zvěř, když má naloveno, obrací se zpátky na hrad.

Mezi tím co je černý lovec na vyjížďce, se na ochozu věže objevuje bíle zářící dívčí postava ve vlajících sukénkách. Nejdříve se projde po ochozu věže, pak se vznese přes příkopy a nakonec obtančí hrad kolem dokola. Potom se jakoby jedním plamenem osvětlí celá věž, která černému lovci na jeho zpáteční cestě slouží jako maják.

Potom co se černý lovec se svou psí smečkou obrátí na zpáteční cestu, psi přestávají štěkat a dávají se do skučení, neboť se jim nechce zpět do zakletí. A také černý lovec si nevýská a jeho oř už nezařehtá. V okamžiku kdy černý lovec se svou smečkou zmizí opět ve skalních rozvalinách, utiší se hluk a ozve se jen temné a žalostné zaúpění ...

Kdo spatřil černého lovce, strnul leknutím. Kdybyste ho náhodou potkali, tak se vůbec nemusíte bát. Černý lovec nikomu neublížil. V minulosti se prý nejednou slitoval nad člověkem, "který si chtěl v bídě zoufati a štědře ho obdaroval."

Jednou našli dřevorubci za hradem pod mohutným smrkem na zemi pár mincí. Sebrali je, ale když po čase opět procházeli stejnou cestou, byly tam nové mince. Tak je znovu sebrali a překopali půdu kolem dokola, neboť se domnívali, že je tu někde v zemi zakopaný poklad. Dlouho pátraly po původu mincí, ale nic nenašli. Najednou jeden z nich pohlédl vzhůru a mezi rozložitými větvemi starého mohutného smrku spatřil velký kožený měšec, ze kterého se mince postupně trousí.

Jestli jej tam pověsil černý lovec, nebo si ho tam ukryl nějaký loupežník, nikdo dodnes netuší. Lidi však jsou spíše ochotni věřit, že jej tam pověsil právě černý lovec, aby se o mince podělili chudobní dřevorubci.